اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۰۶۸۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۰۱۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۵۳۲۳۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۴۵۴۱۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، جنب بانک صادرات ، پلاک 8

الکترو پی بی اس

تلفن

  • ۳۳۹۲۰۶۸۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۰۱۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۵۳۲۳۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۱۲۸۴۴۵۴۱۸ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   لاله زار جنوبی ، جنب بانک صادرات ، پلاک 8