اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۰۶۸۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۰۱۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۵۳۲۳۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۴۵۴۱۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، جنب بانک صادرات ، پلاک 8


       

لیست قیمت محصولات الکترو پی بی اس

۱۸:۳۴:۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳

محصولات جدید الکترو پی بی اس


بوش باتن مدل b100dy

بوش باتن مدل b100dy...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل B200HK

بوش باتن مدل B200HK...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل CM102K20KY

بوش باتن مدل CM102K20KY...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل MB100S20

بوش باتن مدل MB100S20...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل MB102DY

بوش باتن مدل MB102DY...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل MB200E

بوش باتن مدل MB200E...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل A14K

بیسیک سوئیچ مدل A14K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل MA111

بیسیک سوئیچ مدل MA111...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل MK1KIM1

بیسیک سوئیچ مدل MK1KIM1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل MN1KIM1

بیسیک سوئیچ مدل MN1KIM1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM05PU36

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM24CP00

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM48PM44

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM606PU30

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM612PU30

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جعبه کنترل مدل P1EC400E40-K

جعبه کنترل مدل P1EC400E40-K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جعبه کنترل مدل P2AB

جعبه کنترل مدل P2AB...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S100K

چراغ سیگنال مدل S100K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S140K

چراغ سیگنال مدل S140K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S224S

چراغ سیگنال مدل S224S...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S224Y

چراغ سیگنال مدل S224Y...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله صنعتی مدل RE1P08AC220

رله صنعتی مدل RE1P08AC220...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله صنعتی مدل RE1P08DC110

رله صنعتی مدل RE1P08DC110...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله صنعتی مدل RS1P08G1

رله صنعتی مدل RS1P08G1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ های پدالی مدل PD1

سوئیچ های پدالی مدل PD1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ های پدالی مدل PDA2

سوئیچ های پدالی مدل PDA2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ های پدالی مدل PDKS11

سوئیچ های پدالی مدل PDKS11...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان مدل AK341E

کلید گردان مدل AK341E...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان مدل AK831S

کلید گردان مدل AK831S...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان مدل KD134S

کلید گردان مدل KD134S...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L1K13MEL22

لیمیت سوئیچ مدل L1K13MEL22...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L2K13SOM11

لیمیت سوئیچ مدل L2K13SOM11...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L5K13MEL121

لیمیت سوئیچ مدل L5K13MEL121...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L5K23LUM321

لیمیت سوئیچ مدل L5K23LUM321...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L51K13MEM123

لیمیت سوئیچ مدل L51K13MEM123...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L53K13MEM121

لیمیت سوئیچ مدل L53K13MEM121...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال باس بار کلمسان مدل Klemsan-avk150b

ترمینال اتصال باس بار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk 4

ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2.5

ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2.5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2-5rd

ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2-5rd...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال دو طبقه کلمسان مدل Klemsan-PIK-2

ترمینال دو طبقه کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال دو طبقه کلمسان مدل Klemsan-pik2-5

ترمینال دو طبقه کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال دو طبقه کلمسان مدل Klemsan-puk-3

ترمینال دو طبقه کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال ریلی کلمسان مدل Klemsan-pyk2-5

ترمینال ریلی کلمسان مدل Klemsan-pyk2-5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال ریلی فشاری کلمسان مدل Klemsan-pyk-4t

ترمینال ریلی فشاری کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-2b

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-3fld

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-3m

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-3mld

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk2-5

ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk2-5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk-4t

ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk-4t...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال به زمین ( ارت ) کلمسان Klemsan-ack2-5cct

ترمینال اتصال به زمین ( ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال به زمین ( ارت ) کلمسان Klemsan-avk25-4t

ترمینال اتصال به زمین ( ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال سنسور کلمسان Klemsan-puk-3

ترمینال اتصال سنسور کلمسان Klemsan-puk-3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
puk-3 ترمینال های اتصال سنسور مدل

puk-3 ترمینال های اتصال سنسور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال آزمون قطع شونده کلمسان مدل Klemsan-wgo-1

ترمینال آزمون قطع شونده کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال آزمون قطع شونده کلمسان مدل Klemsan-wgo-2n

ترمینال آزمون قطع شونده کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خازن قدرت سه فاز سیلندری 440 ولت

خازن قدرت سه فاز سیلندری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خازن قدرت سه فاز سیلندری 400 ولت

خازن قدرت سه فاز سیلندری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش رگلاتور pck ایتالیا

فروش رگلاتور pck ایتالیا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور خازنی مدل pk

کنتاکتور خازنی مدل pk...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور AEG مدل 22K.00.00

کنتاکتور AEG مدل 22K.00.00...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش کنتاکتور AEG

فروش کنتاکتور AEG...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش محافظ جان

نمایندگی فروش محافظ جان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکتور AEG LS 75K.22.00

کنتاکتور AEG LS 75K.22.00...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکت کمکی کلید حرارتی

کنتاکت کمکی کلید حرارتی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش استثنایی کلید اتوماتیک

فروش استثنایی کلید اتوماتیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنتاکت کمکی

کنتاکت کمکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید بی متال

خرید بی متال...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده بی متال در تهران

فروشنده بی متال در تهران...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید حرارتی مغناطیسی

کلید حرارتی مغناطیسی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید محافظ جان

کلید محافظ جان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
خرید ارزان کلید محافظ جان

خرید ارزان کلید محافظ جان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش کلید اتوماتیک

نمایندگی فروش کلید اتوماتیک...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قطع کننده الکترونیکی

قطع کننده الکترونیکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تولید کننده کنتاکت کمکی

تولید کننده کنتاکت کمکی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دستگیره گردان AEG

دستگیره گردان AEG...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال ترانسی مدل trv4

ترمینال ترانسی مدل trv4...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال سوکتی مدل CTP 2.5

ترمینال سوکتی مدل CTP 2.5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال سوکتی مدل CTP 2.5-2F

ترمینال سوکتی مدل CTP 2.5-2F...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال سوکتی مدل CTP 2.5T

ترمینال سوکتی مدل CTP 2.5T...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال نگهدارنده شمش مدل BIK 3

ترمینال نگهدارنده شمش مدل BIK ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال نگهدارنده شمش مدل PSK 1.2

ترمینال نگهدارنده شمش مدل PSK ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال نگهدارنده شمش مدل SBK 50.5

ترمینال نگهدارنده شمش مدل SBK ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال نگهدارنده شمش مدل SK 3

ترمینال نگهدارنده شمش مدل SK ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریل ها مدل 500101 کلمسان

ریل ها مدل 500101 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریل ها مدل 500604 کلمسان

ریل ها مدل 500604 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز ریلی مدل 670100 کلمسان

پریز ریلی مدل 670100 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پایه ریل مدل 501101 کلمسان

پایه ریل مدل 501101 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوکت های سری cs مدل 310539

سوکت های سری cs مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوکت های سری cs مدل 310549

سوکت های سری cs مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کانال مدل 551011 کلمسان

کانال مدل 551011 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کانال مدل 551024 کلمسان

کانال مدل 551024 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کانال مدل 551036 کلمسان

کانال مدل 551036 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
متعلقات کانال مدل 553315 کلمسان

متعلقات کانال مدل 553315 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
متعلقات کانال مدل 553405 کلمسان

متعلقات کانال مدل 553405 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
متعلقات کانال مدل 553600 کلمسان

متعلقات کانال مدل 553600 کلمسان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور خازنی مدل 606011

رگلاتور خازنی مدل 606011...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انرژی آنلایزر مدل 606100

انرژی آنلایزر مدل 606100...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مولتی متر مدل 606102

مولتی متر مدل 606102...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انرژی آنالایزر ریلی مدل 606305

انرژی آنالایزر ریلی مدل 606305...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ آلارم مدل 604623

چراغ آلارم مدل 604623...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل 583045

چراغ سیگنال مدل 583045...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله های کنترل فاز مدل 270157

رله های کنترل فاز مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله حفاظت و مالیتورینگ دیچیتال مدل 270600

رله حفاظت و مالیتورینگ دیچیتال ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله های کنترل فاز مدل 270400

رله های کنترل فاز مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله های حفاظت جریان مدل 270270

رله های حفاظت جریان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله های حفاظت فرکانس مدل 270161

رله های حفاظت فرکانس مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تایمر های کلمسان مدل 270363

تایمر های کلمسان مدل 270363...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ساعت نجومی مدل 270700

ساعت نجومی مدل 270700...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله فتوسل مدل 270050

رله فتوسل مدل 270050...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت وی ها مدل 601430

گیت وی ها مدل 601430...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله واسطه باریک (6.2 میلیمتر) مدل 476605

رله واسطه باریک (6.2 میلیمتر) ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترسندیوسر جریانی مدل 600100

ترسندیوسر جریانی مدل 600100...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترنسدیوسر ولتاژی مدل 600103

ترنسدیوسر ولتاژی مدل 600103...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترنسدیوسر آنالوگ مدل 602300

ترنسدیوسر آنالوگ مدل 602300...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترنسدیوسر توانی مدل 606400

ترنسدیوسر توانی مدل 606400...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ایزولاتور و مبدل سیگنال های آنالوگ مدل 602800

ایزولاتور و مبدل سیگنال های ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترنسدیوسر های PT100

ترنسدیوسر های PT100...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دیود ماژول مدل 113060

دیود ماژول مدل 113060...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ماژول تست لامپ مدل 114060

ماژول تست لامپ مدل 114060...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ریل الکترونیکی و قطعات جانبی

ریل الکترونیکی و قطعات جانبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال های الکترونیکی مدل 110010

ترمینال های الکترونیکی مدل 110010...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0