اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۰۶۸۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۰۱۱۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۵۳۲۳۱۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۱۲۸۴۴۵۴۱۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
لاله زار جنوبی ، جنب بانک صادرات ، پلاک 8


       

لیست قیمت محصولات الکترو پی بی اس

۰۸:۵۲:۵۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

محصولات جدید الکترو پی بی اس


بوش باتن مدل b100dy

بوش باتن مدل b100dy...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل B200HK

بوش باتن مدل B200HK...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل CM102K20KY

بوش باتن مدل CM102K20KY...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل MB100S20

بوش باتن مدل MB100S20...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل MB102DY

بوش باتن مدل MB102DY...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوش باتن مدل MB200E

بوش باتن مدل MB200E...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل A14K

بیسیک سوئیچ مدل A14K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل MA111

بیسیک سوئیچ مدل MA111...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل MK1KIM1

بیسیک سوئیچ مدل MK1KIM1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بیسیک سوئیچ مدل MN1KIM1

بیسیک سوئیچ مدل MN1KIM1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM05PU36

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM24CP00

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM48PM44

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM606PU30

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پریز و سوکت های صنعتی مدل EBM612PU30

پریز و سوکت های صنعتی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جعبه کنترل مدل P1EC400E40-K

جعبه کنترل مدل P1EC400E40-K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
جعبه کنترل مدل P2AB

جعبه کنترل مدل P2AB...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S100K

چراغ سیگنال مدل S100K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S140K

چراغ سیگنال مدل S140K...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S224S

چراغ سیگنال مدل S224S...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چراغ سیگنال مدل S224Y

چراغ سیگنال مدل S224Y...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله صنعتی مدل RE1P08AC220

رله صنعتی مدل RE1P08AC220...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله صنعتی مدل RE1P08DC110

رله صنعتی مدل RE1P08DC110...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله صنعتی مدل RS1P08G1

رله صنعتی مدل RS1P08G1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ های پدالی مدل PD1

سوئیچ های پدالی مدل PD1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ های پدالی مدل PDA2

سوئیچ های پدالی مدل PDA2...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ های پدالی مدل PDKS11

سوئیچ های پدالی مدل PDKS11...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان مدل AK341E

کلید گردان مدل AK341E...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان مدل AK831S

کلید گردان مدل AK831S...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کلید گردان مدل KD134S

کلید گردان مدل KD134S...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L1K13MEL22

لیمیت سوئیچ مدل L1K13MEL22...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L2K13SOM11

لیمیت سوئیچ مدل L2K13SOM11...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L5K13MEL121

لیمیت سوئیچ مدل L5K13MEL121...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L5K23LUM321

لیمیت سوئیچ مدل L5K23LUM321...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L51K13MEM123

لیمیت سوئیچ مدل L51K13MEM123...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لیمیت سوئیچ مدل L53K13MEM121

لیمیت سوئیچ مدل L53K13MEM121...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال باس بار کلمسان مدل Klemsan-avk150b

ترمینال اتصال باس بار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk 4

ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2.5

ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2.5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2-5rd

ترمینال پیچی کلمسان مدل Klemsan-avk2-5rd...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال دو طبقه کلمسان مدل Klemsan-PIK-2

ترمینال دو طبقه کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال دو طبقه کلمسان مدل Klemsan-pik2-5

ترمینال دو طبقه کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال دو طبقه کلمسان مدل Klemsan-puk-3

ترمینال دو طبقه کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال ریلی کلمسان مدل Klemsan-pyk2-5

ترمینال ریلی کلمسان مدل Klemsan-pyk2-5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال ریلی فشاری کلمسان مدل Klemsan-pyk-4t

ترمینال ریلی فشاری کلمسان مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-2b

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-3fld

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-3m

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال قطع کن دار کلمسان مدل Klemsan-ask-3mld

ترمینال قطع کن دار کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk2-5

ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk2-5...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk-4t

ترمینال مینیاتوری کلمسان Klemsan-mvk-4t...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال به زمین ( ارت ) کلمسان Klemsan-ack2-5cct

ترمینال اتصال به زمین ( ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال به زمین ( ارت ) کلمسان Klemsan-avk25-4t

ترمینال اتصال به زمین ( ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال اتصال سنسور کلمسان Klemsan-puk-3

ترمینال اتصال سنسور کلمسان Klemsan-puk-3...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
puk-3 ترمینال های اتصال سنسور مدل

puk-3 ترمینال های اتصال سنسور ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمینال آزمون قطع شونده کلمسان مدل Klemsan-wgo-1

ترمینال آزمون قطع شونده کلمسان ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0